משרד הרווחה, היבטים חברתיים בתכנון

פיתוח מודל וכלים לשילוב שיקולים חברתיים בתהליכי תכנון סטטוטוריים. כתיבת תדריך אינטרנטי לעובד החברתי להכרות עם עולם התוכן ושפת התכנון, בדגש על שיקוף והטמעת ההיבטים החברתיים במגוון תכניות.

לקישור למדריך באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים לחץ

 • סוג לקוח

  משרד ממשלה

 • לקוח

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אינה טבק, טל חסון

 • תאריך התחלה

  מרץ 2012