הרצליה – תכנית אסטרטגית להתחדשות מרכז העיר

בשיתוף פרי-דוידוביץ אדריכלים
עיריית הרצליה יוזמת הכנה של תכנית אסטרטגית להתחדשות מרכז העיר. התכנית מיועדת להגדיר מדיניות התחדשות בחלקה המזרחי של העיר על מגוון מרכיביו: המרכז העירוני והשכונות הסובבות אותו. זו הזדמנות להגדרת מדיניות התחדשות כוללת באזורי משנה במרחב התכנון, פרוגרמה מנחה ומשמעויות במונחי שטחי ציבור, תחבורה, נגישות, תנועה, חניה וכד'. אסטרטגיה להתחדשות מרכזי ערים מהווה כיום אתגר מוביל במגוון הערים – הזדמנות למינוף האיכויות עירוניות. התכנית תוביל לפרוגרמת התחדשות מנחה, הקצאות שטחי ציבור, חתכי רחובות אופייניים, המלצות נגישות, תנועה וחניה.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית הרצליה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אדר' נועה שבדרון, אלכס שוורצר, צליל שי

 • תאריך התחלה

  ינואר 2015