ראשון לציון, התחדשות רמת אליהו

תכנון והובלת תכנית כוללת, פיסית וחברתית, המקדמת התחדשות שכונת רמת אליהו בראשל"צ. התכנית מהווה בסיס לתכניות העבודה של מגוון יחידות העירייה, וכן מפרט ופרוגרמה לגיבוש תכנית מתאר שכונתית. זאת, במקביל לקידום פרויקטים / מהלכי דגל להנעת המהלך.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית ראשון לציון - ראש העיר, מנכ"ל, סמנכ"לית הנדסה, חינוך, רווחה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון , ליאורה ולדברג , אדר' רות צובארי, אדר' נעה שבדרון

 • תאריך התחלה

  פברואר 2011