מרכז המועצות האזוריות, ניהול ועדת היגוי בין משרדית לפתוח בר קיימא

ניהול וועדת היגוי בין-משרדית לקידום תכניות אב לפיתוח בר-קיימא במועצות האזוריות – בראשות מרכז המועצות האזוריות ובהשתתפות מגוון משרדי ממשלה וארגונים. הוועדה עוסקת ביצירת מסלול תכנוני לפיתוח בר-קיימא, ייעוץ וליווי המועצות בשלבי התכנון, ארגון וניהול שיח עמיתים בנושא ופתוח מודלים עדכניים לקיימות במרחב הכפרי.

 • סוג לקוח

  מרכז המועצות האזוריות

 • לקוח

  עמותה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, ארז שעני

 • תאריך התחלה

  2007