חולון, פרוגרמה לפארק החולות

עיריית חולון מובילה תכנית לבינוי עתודת הקרקע המובילה בעיר. במסגרת תכנית זו הוגדר שטח לפארק על בסיס דיונות החולות האזור. הגדרת הפרוגרמה לפארק החולות התבססה על תהליך שיתוף תושבים ומומחים, אשר כלל מגוון כמה מאות משתתפים; תושבים ממגוון גילאים , אזורים בעיר, וותק ואורחות חיים. אליהם הצטרפו אנשי מקצוע בכירים במגוון תחומי ידע, מגזרים , אקדמיה ועוד. השיח המשותף בין המומחים לבין התושבים הוביל לפרוגרמה מנחה ייחודית אשר שימשה בסיס להכנת התכנית המפורטת של פארק החולות בחולון.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית חולון

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אבינועם תומר, רועי חידו

 • תאריך התחלה

  2009