יהוד מונסון – תכנית אסטרטגית

עיריית יהוד מונסון מובילה הכנת תכנית אסטרטגית כוללת ורב תחומית. התכנית מיועדת להגדיר תפיסת תכנון ופיתוח, תוך בחינה, תכנון פרוגרמתי והנחייה למגוון התכניות העומדות על סדר היום של העיר, בדגש על התחדשות עירונית ואיכויות המרחב הציבורי. התכנית תקדם תאום וסנכרון בין מגוון המהלכים, יצירת זיקות וסנרגיה אשר יאפשרו להוביל צמיחה עירונית איכותית.

האסטרטגיה הינה חברתית, כלכלית ופיסית, ובכך מייצרת תשתית מנחה למגוון יחידות העירייה  – בסיס לתכנית עבודה רב שנתית. התהליך, על מגוון מרכיביו ישים דגש על שיתוף ציבור ושיח מקצועי.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  יהוד מונוסון

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אדר' שלומית דקל, אדר' נועה שבדרון, מתכנן אלכס שוורצר, לילה מועלם, צליל שי

 • תאריך התחלה

  מרץ 2013