מינהל מקרקעי ישראל, יעוץ אסטרטגי

יעוץ אסטרטגי למנהל מקרקעי ישראל, על רקע הרפורמה הארגונית והמעבר ממנהל לרשות.

ליווי כולל – החל ממנהל הרשות, דרך החטיבות וכלה במרחבים שבשטח- בגיבוש משמעויות תוכניות

לרפורמה: מטרות ואתגרים, מודלי עבודה חדשניים, דפוסי עבודה מתאימים וכיוב’.

 • סוג לקוח

  ארגונים לאומיים

 • לקוח

  מנהל מקרקעי ישראל

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אינה אבק, שלומית דקל

 • תאריך התחלה

  נובמבר 2011