משרד הרווחה ועיריית ירושלים, קרית היובל, תכנית אסטרטגית לילדים ונוער בסיכון

התכנית משלבת בין תכנון ופיתוח עירוני לעבודה סוציאלית – כמודל המתאים לערים גדולות ומאפשר שימוש מיטבי במשאבי העיר לטובת אוכלוסיות מוחלשות. התכנית מדגישה מניעה וטיפול בקהילה, בדפוסים המיועדים לקדם מניעה ולהוריד את שיעור הילדים והנוער בסיכון ובו זמנית לשפר את המרחב הציבורי, את איכויות השכונה וחיי הקהילה כולה. תהליך התכנון כולל פתוח מודל העבודה, כלים ודפוסי יישום. התהליך מתבסס על שותפויות וראיה בין תחומית ומיועד להוביל לפתוח כלים במונחים של שירותים לילדים ונוער בסיכון, שירותים לכלל תושבי השכונה, הילדים והנוער, איכות המרחב הציבורי, קהילת השכונה ומיצובה בעיר.

 • סוג לקוח

  עירייה / משרד ממשלתי

 • לקוח

  המחלקה לילדים ונוער, אגף שירותים חברתיים, עיריית ירושלים משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ מרטון, ליאורה ולדברג

 • תאריך התחלה

  דצמבר 2011