כפר קרע, פיילוט לפיתוח כלכלי

הפיילוט מיועד לספק אסטרטגיה המשלבת ניתוח, תפיסה ועשייה הלכה למעשה – בכל הנוגע לפיתוח הכלכלי של הישוב. זאת, מתוך תפיסה עדכנית המכירה בפיתוח כלכלי כמהלך המחייב התייחסות יזמית, כוללת, המדגישה יתרונות יחסיים ומייצרת היצע רלוונטי ובר תחרות לקהילה המקומית ולשוק הפתוח.

מנהיגות יוזמת, אקלים של אופטימיות ופתיחת הזדמנויות חברתיות, כלכליות סביבתיות – כזרז לצמיחה כלכלית – מהווה חלק ממודל כולל ומערכתי אותו מפתח חברת .ד.מ.ר. בשיתוף עמותת אינג'אז – כמודל לצמיחה כלכלית ברשויות ערביות בישראל.

מודלים של פיתוח כלכלי בישובי המגזר הערבי מחייבים התייחסות פורצת דרך וחדשנית  – כבסיס למעבר פאזה ושיתופי פעולה בין רשויות, עם משרדי ממשלה ועם השוק הפרטי והעסקי.

 • סוג לקוח

  ארגונים

 • לקוח

  אינג'אז - מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אדריכלית שלומית דקל, טניה אברמזון

 • תאריך התחלה

  2012