הוד השרון, ליווי ויעוץ אסטרטגי בדגש על קיימות

ניהול והכנת תכנית אב עירונית לקיימות. על בסיס ייעוץ שוטף וצמוד להנהגת העיר ולהנהלת אגפי הרשות (הנדסה, חינוך, רווחה, תפעול וכיוב'), ליווי ויעוץ לפרויקטים ייחודיים, הטמעת קיימות בתכנון מתארי ופיסי, פיתוח מודלים רב-תחומיים ושיתוף הציבור.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית הוד השרון - ראש העיר, מנכ"ל, הנדסה, חינוך, חברה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ - מרטון, אדר' שלומית דקל, טל חסון

 • תאריך התחלה

  2012