חיפה, אסטרטגיה לעיר בריאה ופעילה

המודל החיפאי לעיר פעילה ובריאה מטמיע חשיבה כוללת ומקיימת במדיניות ובעשייה העירונית. המתווה האסטרטגי פורט את יעדי הליבה הגנריים של "עיר בריאה ופעילה" למטרות ייחודיות ומוכוונות לסביבה, לחברה ולכלכלה בחיפה, ומייצר תכנית אופרטיבית ליישומן. התהליך משקף עבודה בין תחומית ומשלב שיח מקצועי וציבורי עם מגוון רחב של שותפים.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית חיפה - היחידה לתכנון אסטרטגי

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אדר' שלומית דקל

 • תאריך התחלה

  2011