הרצליה, פרוגרמה לפארק העירוני בשיתוף הציבור

ליווי תכנון פארק הבאסה מתחילתו עם גיבוש פרוגרמה מקיימת לפארק, שכללה עבודה מול צוות התכנון, על בסיס תהליך שיתוף רחב היקף (ציבור וקהילה מקצועית). עם התקדמות הביצוע ולקראת שלב ג', עודכנה הפרוגרמה במסגרת שיתוף נוסף במטרה להתאימה לצרכי העיר והתושבים.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית הרצליה- אגף ההנדסה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ - מרטון, אדר' שלומית דקל

 • תאריך התחלה

  2005, 2012