משרד החקלאות ופתוח הכפר, יעוץ וניהול פיתוח הכפר

"תכנית פיתוח הכפר" שיזמה הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משקפת תפיסה עדכנית של פיתוח הכפר בראיה כוללת, רב תחומית המעודדת הכנת תכניות יישוביות ואזוריות, ביצוע עוגנים, עידוד תיירות כפרית וחקלאית, קורסים ועבודה בשטח. יעוץ מקצועי, ליווי ומעקב אחר קידום התוכניות והתנהלותן, השתתפות בעריכת המדריך לפתוח הכפר, ידיעון פיתוח הכפר ועוד.

 • סוג לקוח

  משרד ממשלה

 • לקוח

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון, האגף לתכנון כפרי אזורי

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, ארז שעני, מאיה אלבק, שירן פרי

 • תאריך התחלה

  2007