קיסריה – תכנית מתאר

תכנית מתאר קיסריה מיועדת להגדיר את דפוסי הצמיחה העתידיים של הישוב הייחודי, תוך שמירה על אופיו הייחודי והקפדה על דפוסי צמיחה מתאימים, המשלבים איכות חיים, מגוון ואיכות קהילתית, וכן הזדמנויות לפיתוח תיירותי בסמיכות לישוב סביב האתר הלאומי. שילוב זה קיבל ביטוי בתהליך תכנון אשר נערך על בסיס ליווי ועדת היגוי ובשיתוף הציבור. התכנית מדגישה גיוון דפוסי המגורים, שילוב מיטבי תוך מזעור הפרעה הדדית בין המגורים לבין פיתוח התיירות המתאימה למקום איכויותיו ואופיו, פיתוח ישוב איכותי המאפשר חיי חברה וקהילה סביב מרכז ישובי משולב, המקשר בין כלל השכונות. 

 • סוג לקוח

  חברה כלכלית

 • לקוח

  קיסריה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון

 • תאריך התחלה

  2008