קרית שמונה- תכנית מתאר

תכנית אב ומתאר קריית שמונה נועדה למצב את קריית שמונה כעיר המרכזית בגליל העליון, המספקת תעסוקה למרחב הסובב ומהווה סביבת חיים אטרקטיבית ואיכותית. לצורך זה נערך תהליך תכנון בשיתוף הציבור, אשר הוביל לפיתוח תכנית המדגישה התחדשות המרחב העירוני הוותיק במקביל לבינוי ופיתוח שכונת מגורים חדשה, בסיס כלכלי משולב בתיירות המקושרת לאזור, ועירוניות המדגישה איכות במרחב הציבורי תוך שילוב השטחים הפתוחים ברקמה העירונית. תכנית המתאר מציגה תקנון חדשני המגדיר 'מנות' פיתוח המקשרות בין התחדשות, בינוי חדש, מבני ציבור ושטחים פתוחים. 

 • סוג לקוח

  עיריה

 • לקוח

  קרית שמונה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון

 • תאריך התחלה

  2002