באר שבע, צוות תכנית מתאר, שיתוף הציבור

מטרת תהליך שיתוף הציבור בתכנון כחלק מעריכת תכנית המתאר היא לאפשר שיח ציבורי ודיון אזרחי עם הגורמים הרלבנטיים לפיתוח העיר. תהליך השיתוף נועד לאפשר תשומות רלבנטיות לתהליך ולשקף מגוון זוויות ראיה ורגישות לקהילה המקומית על מגוון מרכיביה – המקומיים והמטרופוליניים.

 • סוג לקוח

  משרדי ממשלה

 • לקוח

  מינהל התכנון, משרד הפנים

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ מרטון, ליאורה ולדברג

 • תאריך התחלה

  דצמבר 2011