הגלבוע, תכנית אב לפתוח בר קיימא

תכנית כוללת ורב תחומית המיועדת לשמש מתווה לתכנון, פתוח ועשייה חברתית, כלכלית וסביבתית. התוכנית מתייחסת לרמת האזור, הישובים והקהילה האזורית וכוללת תשריטים, המלצות והנחיות יישום, הטמעה במגוון פרויקטים ובישובים, מעקב ובקרה. במסגרת התוכנית פותח "סרגל קיימות" אזורי.

 • סוג לקוח

  מועצה איזורית

 • לקוח

  מועצה איזורית גלבוע

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ מרטון, ליאורה ולדברג, אדר' רות צובארי

 • תאריך התחלה

  אוקטובר 2010