כפר סבא, תכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה

תכנית אסטרטגית המציבה מתווה להפחתת פליטות גזי חממה, במסגרת חתימת העיר על אמנת פורום ה-15. התכנית מייצרת חשיבה כוללת, סביב פרויקטים עירוניים קיימים, במטרה לעשות באלו שימוש מיטבי, ולמנפם כהזדמנות להעמקת הקיימות בעיר.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית כפר סבא - האגף לאיכות הסביבה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ - מרטון, אדר' שלומית דקל, עירא רוזן

 • תאריך התחלה

  2011