רעננה, תכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה

מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה. פתוח כלי תכנון, ניהול ומעקב עירוני, המיועדים להביא את העיר לעמידה ביעדי הפחתת הפליטות שהתחייבה להם במסגרת אמנת פורום ה-15 בדגש על התאמה למאפייני העיר ופתוחה כעיר מובילה קיימות. גיבוש המתווה סביב ארבעה מהלכי דגל מסייע לעיר 'לפרוש רשת' קיימות כוללת, לרכז ולתאם בין מגוון תחומי הצמיחה והעשייה העירונית.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית רעננה - ראש העיר, מנכ"ל, הנדסה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ - מרטון, אדר' שלומית דקל, אדר' אלון מטוס

 • תאריך התחלה

  2010