אשדוד, תכנית אב לקיימות

הכנת תכנית אב לקיימות המגדירה את חזון הקיימות "האשדודי" המשלב בין עקרונות תפיסת הקיימות לבין מאפייניה הייחודיים של אשדוד. זהו בסיס לפרוגרמה עירונית כוללת ורב תחומית, המציגה דפוסי התפתחות וצמיחה מקיימת במגוון תחומי העשייה העירוניים. התוכנית מיועדת לשמש בסיס לתוכניות עבודה שנתיות של העיר.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית אשדוד - היחידה לתכנון אסטרטגי, היחידה לאיכות הסביבה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אינה טבק, אדר' רות צובארי

 • תאריך התחלה

  יולי, 2011