רעננה, תכנית אב מקיימת (בסיס לתכנית מתאר)

תכנית אב בדגש פיסי, המציגה המלצות לפיתוח אזורי העיר השונים על פי מאפייניהם ובהתאם לדפוסי הפיתוח העתידיים. המלצות התכנית כוללות את מאפייני הבינוי של המרחב הציבורי הבנוי והפנוי, נגישות ותנועה ועיצוב עירוני. התוכנית מציגה פרוגרמה מנחה לתכנית המתאר של רעננה.

 • סוג לקוח

  עירייה

 • לקוח

  עיריית רעננה- מנהלת הקיימות, מנכ"ל, אגף הנדסה

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ-מרטון, אדר' אלון מטוס, אדר' שלומית דקל

 • תאריך התחלה

  מאי 2010