הגליל העליון, תכנית אסטרטגית לשירותים חברתיים

התכנית האסטרטגית מגדירה פרוגרמה לשירותים חברתיים לפרט ולקהילה במועצה אזורית הגליל העליון. התכנית מתווה מדיניות חברתית, קהילתית המשתלבת במדיניות הצמיחה הכפרית האזורית ובמדיניות החברתית הכוללת של המועצה.

 • סוג לקוח

  מועצה איזורית

 • לקוח

  מועצה אזורית הגליל העליון

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ מרטון, ליאורה ולדברג

 • תאריך התחלה

  דצמבר 2011