פרוייקטים

משרד ד.מ.ר קיים מאז 1995 ובמהלך השנים עבד על כ-150 פרויקטים. מתוכם, מוצגים באתר פרויקטים נבחרים.