בני ברק, צוות תכנית מתאר – תכנון עירוני, דמוגרפיה, פרוגרמה, שיתוף הציבור

תהליך גיבוש תכנית מתאר לבני ברק – העיר החרדית והצפופה ביותר במטרופולין תל אביב. תהליך התכנון מציב אתגרים חדשים בכל האמור במודלים של תכנון עירוני, ומציף את הצורך בחשיבה חדשה ויצירתית  לצורך ההתמודדות עם האורבאניות הייחודית של העיר.

 • סוג לקוח

  משרדי ממשלה

 • לקוח

  מנהל התכנון, משרד הפנים

 • צוות התכנון

  דר' רונית דוידוביץ' מרטון, אדר' מישל אורן, אינה טבק, ליאורה ולדברג

 • תאריך התחלה

  2013