פרסומים

1/01/2002

דר' רונית דוידוביץ מרטון

גלגולו של – “אזור” דינמיקה של מונח ותפיסת תכנון

המונח אזור מציין מונח תכנוני מוכר. זהו מונח שהיה בכותרות התכנון בתקופת ההקמה והפיתוח האינטנסיבי של ישראל, היה נתון “בשקיעה” תקופה מסוימת ובשנים האחרונות הוא הופך למונח יותר ויותר נפוץ ככותרת למדיניות תכנון ופיתוח.

התנודות אותן עבר המונח, הגישות שאפיינו ועמדו בבסיס התפיסה האזורית לאורך התפתחותה של המדינה והגישה העומדת בבסיס המונח אזור כיום, משקפים חלק ממגמות התכנון והפיתוח שעברו על מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום.

מגמות ההתפתחות כללו התייחסות משתנה לאורך זמן לסוגיות היסוד העומדות בבסיס התכנון:

  • הגדרותיו של אזור תכנון
  • יחידת התכנון מהי?
  • יחסי גומלין בין מגזר כפרי לבין מגזר ציבורי
  • בדלנות מול שיתופי פעולה ויחסי גומלין
  • מאקרו ומיקרו – יחסי גומלין או מאבק?
  • מיהו קליינט התכנון האזורי
  • ההצדקה לאזוריות – בין פוליטיקה, פיסיקה, כלכלה, חברה

המאמר מיועד להציג סקירה היסטורית תכנונית של המונח אזור – מאז הקמת המדינה ועד היום תוך שימת דגש על גישות התכנון המסתתרות מאחורי המונח והתפתחותן: מגישה המחייבת יחסי גומלין בין עיר אזורית לבין המגזר הכפרי המהווה INTERLAND כפרי לעיר, דרך גישת תכנון הרואה חשיבות בפיתוח המקומי ומחייבת מאבק וקונפליקט בין הרשויות המוניציפליות על משאבי קרקע, אוכלוסייה ופיתוח וכלה היום בגישה הרואה באזוריות מקור ליחסי גומלין ולמחברים המאפשרים פיתוח ייחודי, הגדלת העוגה האזורית, פוטנציאל לחדשנות, יזמות ושמירה על איכויות הסובב. תוכניות היום מתחילות ל”דבר” במונחים של יחסי גומלין בין מתחמים בנויים / מעויירים לבין אזור חיץ ירוקים, משמעותם של צירים חוצי גבולות מוניציפאלים ועוד.

המאמר ישלב דוגמאות של פרויקטים ותהליכי תכנון הממחישים הניתוח ומקשרים בין גישות התכנון לבין יישומו בפועל. הפרויקטים שיסקרו במאמר יתייחסו להכנת תוכניות אב – מתאר ברשויות עירוניות ואזוריות, תהליכי פיתוח לאורך ציר תנועה, פרויקט חלוץ (PILOT) המיועד לקדם הקמתן של יחידות אזוריות לתכנון אסטרטגי, תוכנית אזורית למוקד הון אנושי, מתחמים עסקיים אזוריים ועוד. בנוסף, ישולב ניתוח של מונחי יסוד תכנוניים אשר השתנו ושינויים ממחיש את שינוי הגדרות אזור התכנון וייחודיות ההתייחסות התכנונית.