פרסומים

30/11/2015

דר' רונית דוידוביץ-מרטון

איך הופכים את העיר לחכמה?

כל עיר והחכמה שלה …

העיר החכמה החלה להופיע בשדה התכנון, הפיתוח והמוניציפליה לפני כעשור. היה ברור שהטכנולוגיה הזמינה היום מאפשרת לבנות בית ספר חכם, גן ילדים חכם ובית חכם. אז למה שלא נתקדם גם לעיר חכמה? מאז החל המושג לתפוס תאוצה, צבר/זכה ל יותר ויותר ערים, מעגלים ומעריצים…. עד כדי כך שהיום אין עיר אשר לא מגדירה עצמה כעיר חכמה.

התבוננות ולמידת המודלים המגוונים שהתפתחו בערים השונות סביב המושג 'עיר חכמה', מובילים למגוון כל כך רחב של תוצרים: ערים העושות שימוש מושכל באנרגיה חלופית – ומאפשרים למדוד, לשפר, להמיר ולהגדיר קיימות עירונית הולכת ומעמיקה; ערים המנהלות באמצעים טכנולוגיים עדכניים את משק המים, התחבורה, התנועה, חינוך מרחוק, ניהול תקשורת 'חכמה' עם התושבים, מאגרי מידע, בקרה, הערכה, מדידה טיפול בתשתיות, ועוד ועוד.

כיום, כאשר הניסיון המצטבר מצביע על מגוון הערים החכמות אשר צמחו, על מגוון נושאים המשתלבים בעירוניות החכמה, על המשמעויות השונות שנתנו למושג, ניתן להמשיך ולהתקדם לשלב הבא: בעשור האחרון, הולך ומתבהר כי עיר חכמה היא מושג המאגד מגוון כלי ניהול עדכניים המאפשרים לכל עיר לתפור את 'החליפה החכמה' המתאימה לה/ שלה, להגדיר את משמעות העיר החכמה לרווחת התושבים, איכות חייהם והמרחב הסובב כמכלול, תוך דגש והקפדה על התאמה ורלבנטיות לאורחות חיי המקום, הסביבה (אקלים, טופוגרפיה, גאוגרפיה וכדומה) החברה והקהילה המקומית (דמוגרפיה אמונות, קהילתיות ועוד) הכלכלה והיזמות (הזדמנויות כלכליות, מיומנויות ייחודיות, ערך מוסף יזמי ועוד). מכאן שמשמעות העיר החכמה בקריית שמונה, תהייה שונה מזו של אילת וזו שונה מירושלים ובוודאי אחרת ממועצה אזורית ערבה תיכונה בנגב. התאמה להקשר בו חייה העיר את מגוון תחומי חייה, מהווה תנאי להצלחתה להיות עיר חכמה.

עיר חכמה צריכה (גם) להשתנות ולהתעדכן

במקביל, ובו זמנית לאותה התאמה חיונית של עיר חכמה להקשר (CONTEXT) העירוני, חשוב לשלב בה את הגמישות; עיר חכמה יודעת להתעדכן ולהשתנות/ ולהשתדרג בהתאם.   התחדשות, התאמה מתמדת  של 'החליפה החכמה' לעיר, חיונית על מנת שתהייה רלבנטית לצרכים המשתנים, למציאות המתחלפת בקצב כל כך מהיר ולהזדמנויות אותן נדרש 'לתפוס' תוך כדי חיים עירוניים בקצב המהיר המאפיין את המציאות העכשווית. לכן, כל תכנית של עירוניות חכמה, נכון שיהיה בה המנגנון, הכלי, ה'דחיפה' המעודדים בחינה, עדכון והתאמה תוך התקדמות, 'בזמן אמת', כחלק מפיתוחה וצמיחתה של העיר.

שילוב זה בין יציבות לבין השתנות הוא אחד הכלים/ הסודות/ העומדים בבסיס הצלחתה של העיר החכמה. זוהי עיר הפועלת באופן מתמיד להשריש, להטמיע, לייצב את אורחות חייה, תרבותה ומאפייניה ובו זמנית מקדמת שינוי, חדשנות, התאמה למציאות המשתנה, לצרכים המשתנים של מגוון קהילותיה – לצעירים ולמבוגרים, לעניים ולעשירים, ללומדים ולעובדים לחיים במקום ולתרים בה. ערים כאלה יודעות לשמר ובו זמנית לפתח היצע חדש, לפתוח בפני כולם את מורשת המקום ושורשיה ובו זמנית לשדר עדכניות וחדשנות; לפתוח כל הזמן הזדמנויות רלבנטיות המקשרות בין העבר לבין עתיד, בין החיים במקום לבין הנכנסים אליו, בין המקומי לבין גלובאלי.

שילוב זה בין יציב לבין משתנה, בין שמירת ההוויה והערכים המקומיים לבין הטמעת חדשנות, והשתנות מתמדת, מוביל את העיר לאותה "נוחות' עירונית. אותה נעימות, תחושה כוללת, העוטפת את הנכנסים לעיר חכמה; עיר המעניקה לכל העוברים בשעריה את התחושה שאכן הגענו לעיר טובה וייחודית.

אז מה עושה את העיר שלי חכמה?

בכדי להוביל את העיר – לעיר חכמה חשוב להבין שעיר חכמה היא תהליך מתמשך, המחייב דפוסי ניהול, תכנון ופיתוח עירוני המטמיעים את עקרונות העיר החכמה במגוון מרכיבי העשייה. הן ב'שוטף' והן במהלכי דגל אסטרטגיים. זוהי תפיסה כוללת ורב תחומית הנדרשת לקבל ביטוי בתרבות העירונית והמוניציפאלית – בעיר ובעירייה.

ישנם מספר תנאי סף לעיר החכמה ועליהם חשוב להקפיד לאורך כל הדרך ובמגוון תחומי העשייה העירונית: החברתית, הפיסית, הכלכלית ובעיקר בממשק ביניהם.

מגוון מגוון מגוון – עיר חכמה רותמת את מגוון כלי הניהול, התכנון והפיתוח להתייחסות המתאימה למגוון קהלים החיים בעיר: עניים ועשירים, צעירים וזקנים, מקומיים וזרים, עובדים ולומדים, מגוון דתות ותרבויות, אמונות וערכים ועוד ועוד.  ולכן, כל מהלך אותו מובילה עיר, הוא הזדמנות לשלב טכנולוגיות, כלים, דפוסי ניהול אשר ישפרו את ההתאמה למגוון קהילות העיר. היכולת לכוון למגוון קהילות מחייב ניהול חכם, הרותם מגוון כלים, טכנולוגיות ודפוסי ניהול על מנת לשקף ולמנף את השונות. לא עוד תכנון ופיתוח לתושב על בסיס ה'פרופיל הממוצע', ניהול

עירוני המכיר בפוטנציאל הטמון בשונות בין קהילות העיר. הרואה בהבדלים את ההזדמנות להוביל עירוניות כוללת איכותית יותר: המציעה מגוון רחב יותר, זמין יותר, בטוח יותר ומתאים ליותר קהלים.

עיר חכמה היא עיר הממנפת את המגוון והשונות לעירוניות טובה יותר לכל אחד בנפרד ולכולם כמכלול.

'אין מקום', כל מקום הוא פוטנציאל– בעיקר האזורים הירודים…. עיר חכמה יודעת לקחת את האזורים היותר קשים, מתדרדרים, נמוכים שלה ולהפוך אותם להזדמנות של איכות חדשה, עדכנית ורלבנטית. התפיסה 'הישנה' המנסה לאתר אזורים אטרקטיביים על בסיס איכויות קיימות, מחזקת את החזקים. עיר חכמה פותחת הזדמנויות חדשות; זהו מהלך קשה ומתמשך המחייב שינוי תפיסה, תדמית, העלאת איכויות חברתיות, כלכליות סביבתיות ופיסיות. ואולם זהו המהלך העושה את ההבדל בין עוד פרויקט במרחב מוכר וידוע לבין חדשנות, עדכניות וצמיחה חכמה. תפיסה המכירה בהזדמנות הטמונה בכל מקום מדגישה את חשיבות הטמעת העירוניות החכמה במגוון היעודים (מגורים, תעסוקה, שטח ציבורי פתוח, רחובות העיר, תנועה, מסחר ועוד) ובעיקר להוביל לממשק חכם ביניהם. הקישור והזיקה בין היעודים, ערוב שימושים נכון והובלת מהלכי פיתוח המשקפים פרוגרמות עדכניות, הן אחת המשמעויות המרכזיות של ערים חכמות – הנדרשות לספק כלים עדכניים לנהל מבננים, מרחבים עירוניים על בסיס שילובים חדשים ואחרים מאלה המוכרים.

דיאלוג, שיח ושקיפות – עיר חכמה נדרשת לעודד שותפויות, סינרגיה, ראיה משולבת בין ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים. בין מגוון קהילות ובין מגוון היעודים והשימושים. שילובים אלה נדרשים לקדם עירוניות פתוחה, המעודדת מפגשים, קישורים וזיקות. עיר חכמה נדרשת לפתח טכנולוגיות מתאימות אשר יעודד הכרות בין מגוון אזורי העיר, קהילותיה, ערכיה ומאפייניה. העיר אינה אחידה – עוצמתה במגוון המאפיין אותה. ולכן הדיאלוג, השיח, ההכרות והמפגש הם חיוניים. מכאן עולה חשיבות ערוב ושיתוף הקהילה בתהליכי העיצוב בסביבת חייהם, שקיפות המידע וההתרחשויות בהובלת העירוניות, העברת מידע בכל הנוגע להתרחשויות בעיר – בדפוסים המתאימים למציאות העמוסה ומוצפת מידע, פתיחת ערוצי תוכן ומעורבות אזרחית המקדמים אנרגיה של צמיחה, הקוראת סובלנות כבוד הדדי ושותפויות.

מגוון וערוב חכם  – העיר החכמה רואה חשיבות בפתיחת מרחב העיר בפני כולם. יצירת מרחבים עירוניים מעודדי הזדמנויות למפגשים, לזמני פעילות מגוונים, המשלימים האחד את השני, ערוב יעודים ושימושים, קהלים ויוזמות. הערוב נדרש להתבצע בדפוסים חכמים, המאפשרים סנרגיה בונה וממזערים קונפליקטים. שכן מפגש, ערוב ופתיחות עלולים ליצור מפגש בין מגוון קהלים, התרחשויות יעודים ושימושים אשר יובילו לקונפליקט ו'פיצוץ' אורבני. ובו זמנית – ניתן לנתב את המפגש לפיתוח סנרגיה, איכות חדשה, עדכנית, היצע מגוון , זמין ומסקרן, התחדשות חדשה ואחרת. זהו אחד האתגרים המרכזיים העומדים היום בפני המתכננים: מה נכון לערב עם מה? איפה? מתי? הללו מחייבים שימוש במגוון כלים, טכנולוגיות ובעיקר ראייה המאפשרת שיח, דיאלוג, דיון והתייחסות למגוון נקודות מבט ואינטרסים. כך ניתן לרתום את הטכנולוגיות הזמינות כיום לערוב, פתיחות ומפגשים מהסוג החדש.

עיר חכמה היא לא פרויקט ולכן השמים הם לא הגבול…. כמה דוגמאות

תנאי סף אלה הם בסיס לעיר חכמה. בלעדיהם העיר החכמה לא תצמח. ויחד עם זאת – אין בהם די… הם מחייבים עוד שילוב חדש, עכשווי אשר יכול להוביל את העיר לעירוניות חכמה: שילוב בין תכנון אסטרטגי כולל ורב תחומי, לבין עשייה כאן ועכשיו.

הכנה של תכנית כוללת, רב תחומית, המגדירה אסטרטגיה – שהיא חלום אליו נדרש לשאוף…. במקביל לעשייה בשטח, עידוד יוזמות תושבים, עסקים, התרחשויות ושיח. שילוב בין תכנון לבין ביצוע הוא אחד המאפיינים של עיר חכמה. בדומה להיי טק, אשר משיק מוצרים בקצב מהיר, כך גם עיר חכמה נדרשת להוביל תהליכים מתמשכים ובמקביל – לקדם עשיה וביצוע, כאשר האחד מזין את השני. ובכך – נוצרת ההזדמנות לעדכן, לתקן, לשנות הן את האסטרטגיה והן את  העשייה – תוך יצירת זיקה, לימוד הדדיות קישור ביניהם.

שילוב זה, של תכנון עם ביצוע המזינים האחד את השני בזמן אמת, מחייב שימוש משולב בטכנולוגיות מסורתיות, מקומיות, בסיסיות לצד טכנולוגיות חדשניות, עדכניות ועכשוויות. עיר חכמה אינה עיר של גאדג'טים. להפך – זוהי עיר אשר ממנפת טכנולוגיות המהוות חלק מהתרבות המקומית, ידע שהצטבר לאורך השנים, לפיתוח עדכני ועכשווי.

לעיתים די בפס מתכת לצד גרם מדרגות על מנת ליצור נוחות עירוניות להליכה עם עגלת תינוק או רכיבת אופניים בעיר, ולעיתים נדרש לשלב משחק טכנולוגי חדשני המעודד את הילדים והוריהם לחכות בתחנת האוטובוס – תוך לימוד מערכת התחבורה הציבורית, משמעויותיה, לקבל מידע מדויק תוך משחק במרחב העירוני – ההופך אותו לאטרקטיבי, מסקרן ומתאים לגיל הרך.

לעיתים די במצלמות על מנת להעלות את הבטיחות במרחב הציבורי והאזור מתחיל לפרוח ולעיתים חיוני לטפל עם מגוון אנשי המקצוע בתחומי הרווחה, הפסיכולוגיה, החינוך והנוער – על מנת לשלב נוער בסיכון בפיתוח המרחב הציבורי ושמירה על בטחונו – ובכך נפתח המנוף להתחדשות עירונית כוללת בשכונה.

לעיתים די בשימור מבנה של בית ספר ישן על מנת להעלות את גאוות היחידה, ליצור מתחם קהילתי המספק מקום וכבוד למורשת ובכך , ליצור אקלים של יזמות, כלכלה מקומית צומחת ויצירת הזדמנויות לתיירות, אמנות, תרבות ופנאי.

עיר חכמה היא לא פרויקט. עיר חכמה היא תפיסה ניהולית,  STATE OF MIND . זוהי ראיה רב תחומית, לאורך זמן, המחייבת הטמעת עקרונותיה בתרבות המקומית של העירייה ושל העיר, וכך ליצור הזדמנויות ולאפשר להגשים את החלום לעיר טובה יותר עבור כולם.